Home » Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden:

 • Het aankoop bedrag is inclusief BTW en exclusief de kosten van verzending.

 • Door betaling gaat het juridisch eigendom over naar de klant.

 • Levering geschiedt als het aankoopbedrag en de verzendkosten zijn overgemaakt op rekeningnummer NL59ABNA0547290764 ten name van:    P. Denninghoff Stelling.

 • Verzending vindt plaats middels T.N.T of D.H.L Het tarief is afhankelijk van grootte en gewicht.

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst vermeld op het bewijs van levering door D.H.L. kunnen artikelen retour gezonden worden. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

 • De klant kan kiezen tussen een gelijkwaardig artikel of terugstorting van het aankoop bedrag.

 

 

 • Terms of Delivery:

 • The purchase amount is exclusive of V.A.T., postage costs and insurance

 • After having received the required amount the customer will be the legal owner of the product.

 • Delivery occurs when the required purchase is received on account number:

 • P. Denninghoff, NL 82 ASNB 070 80 92 411, IBAN Code 37SNSB0708092411,
  BIC Code SNSBNL 2A.

 • Shipping by means of T.N.T or D.H.L. The tariff is based on size and weight.

 • Within 5 working days after delivery (date shipping bill) goods can be returned. However, the return postage and insurance costs are the customer’s responsibility.

 • The customer may choose for an equal product or reimbursement of the purchase amount.